Местен бизнесРегионалниСамоков

Две информационни срещи проведе Местна инициативна рибарска група – Самоков

“Самоков 365”

На срещите пред представители на общинска администрация, представители на бизнеса и граждани бе отчетена дейността на Сдружението до момента и оставащите процедури, по които ще бъде обявен прием по проекти.

Управителят на Сдружението Йоана Спасова сподели с присъстващите, че МИРГ – Самоков е втора в страната по входирани проекти. Това е изключително ценно, тъй като чрез тези сдружения основно се подпомага местният бизнес и местните производители, реализират се благоустройствени мероприятия. Главната цел е максимално въздействие за подобряване на качеството на живот в територията и устойчиво развитие на рибарския сектор чрез възможностите на стратегията за водено от общността местно развитие на МИРГ – Самоков.

МИРГ – Самоков работи по одобрена стратегия на стойност близо 4 млн. лв. Интересът към мерките означава, че е подготвена добра стратегия, която е приложима за нуждите на местната общност. С тези средства се финансират проекти, които отговарят на целите, заложени в стратегията. Кметът Владимир Георгиев, който е председател на управителния съвет на МИРГ – Самоков сподели, че двете сдружения – МИГ и МИРГ са изключително важни, тъй като подпомагат именно гражданската инициатива и местния бизнес. Общината от своя страна ползва своята квота за финансиране по стратегиите, най-вече за благоустройствени и ремонтни дейности по селата. Кметът сподели, че се надява и следващия програмен прозорец да получим отново финансиране на стратегиите и на двете сдружения.

До момента от МИРГ – Самоков са приети проекти по три мерки, по които кандидатстваха фирми, сдружения с нестопанска цел и Община Самоков. По една от мерките Общината бе одобрена за финансиране на ремонти на площадните пространства на Маджаре, Марица, Райово, за благоустрояване на градинка в с. Говедарци и изграждане на достъпна среда в лесопарк „Ридо”. По отношение на бизнеса предстои разглеждането на проекти, свързани с организиране на дейности за популяризиране на културно-историческото наследство на региона. По тази мярка са входирани девет проекта, от които 7 са одобрени и изпратени за оценка към управляващия орган на програмата за морско дело и рибарство. По едната мярка за инвестиции в туристически обекти предстои оценка на входираните проекти от оценителите към МИРГ. Предстои отварянето на още две мерки, по които ще се финансират проекти за развитие на местния бизнес.

 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close