Регионални

Данъчна кампания в действие

 

Издължилите се до 30-ти април получават 5% отстъпка

Анелия Балабанова

От първия работен ден на новата 2017 г. гражданите могат да заплащат дължимите налози върху превозните средства, патентен данък и всички услуги. „Те не подлежат на допълнително облагане, затова се работи спокойно като се приемат и текущи плащания и тези за минали периоди. Това, което ни предстои е облагане на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци. Въпрос на няколко дни е да се случи, след което започва кампанията по изпращане на съобщенията” – разясни Йорданка Велева – началник отдел „Местни данъци и такси”.  От 26-ти януари дължимите суми вече могат да се погасяват, успоредно с изпращането на писмата – на касата на Общината и по банков път.

Очакванията от страна на общинска администрация са по трудно да бъдат събрани суми за обекти, които от години не се ползват. Става въпрос за предимно фирмена собственост. Има и такива от страна на населението. Там бройката е голяма, но сумите са твърде малки. При фирмите има няколко с просрочени задължения и то най-вече затова, че имотите са изоставени и не се работи в тях. 1167 е общият брой на имотите – застроени и незастроени, които отговарят на условията в приетата Наредба и ще бъдат освободени от такса сметоподдържане и сметоизвозване през 2017 г. Изискването е да нямат консумирана електроенергия повече от 50 лв. за последните шест месеца. „Години наред броят се движи в този размер – между 1100 и 1200 ” – коментира Йорданка Велева и уточни, че преобладават незастроените имоти.

Както вече ви информирахме през настоящата година ще има завишение в налозите за недвижимите имоти. В отговор на въпроса дали това ще се отрази на събираемостта, зам.-кметът по финансите Сия Шехтанова заяви, че не очакват подобно нещо, тъй като на фона на размера на данъка за страната той е в нормални граници, под средното равнище и като администрация не считат, че това би довело до невъзможност за плащане. Сроковете за плащане остават същите – 30-ти юни и 31-ви октомври са двете вноски. Лицата, които предплатят до 30-ти април целия размер на задължението си за недвижими имоти, битови отпадъци, превозни средства получават 5% отстъпка. Относно  патентния данък в сила остават сроковете за доброволни вноски като тези, които заплатят пълния размер на задължението си до 31-ви януари получават също 5% отстъпка.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close