ИнтервюОбществоРегионалниСамоков

Гл. инспектор Васил Попов – началник на РУ-Самоков: „Желанието ми е Самоков да бъде едно сигурно място за живеене”

Анелия Балабанова

Броени дни остават до края на 2017 г. Каква е беше тя за РУ-Самоков? Началникът – гл. инспектор Васил Попов прави своеобразна равносметка. Припомняме, че той зае длъжността в началото на годината като наследи на поста Филип Благоев.„В полицията постъпих твърде млад. Животът ми преди това не е бил по-различен.” – сподели преди време за „Самоков 365” Васил Попов, още докато беше началник на полицейското управление в Костенец. Заедно с думите, че всеки войник носи в раницата си генералския жезъл и съдбата на всеки човек може да му отреди шанс да израсне в кариерата, стига да го иска достатъчно силно. „А за да го искаш трябва да обичаш това, което правиш. Никой не може да управлява съдбата си. Докато тя ми е отредила да се занимавам с тази работа, ще се занимавам. След това, ако съм жив и здрав, може и да се преориентирам” – коментира още нашият събеседник.

Той започва работа в системата на МВР през 1994г. като полицай. Последователно заема длъжностите дознател в РУ, младши дознател, старши дознател, главен разследващ полицай в ОДМВР- София. През 2012г. е назначен за началник на РУ- Костенец, а през 2016г.- за началник на РУ- Елин Пелин. Името му се свързва с решителната намеса, проявени от него и служителите при изпълнение на служебните им задължения при скандалния случай около Александър Методиев – Сали и повдигнатото му след това обвинение. Общественото мнение е особено чувствително по отношение на криминалната обстановка, опазването на обществения ред и сигурността. Какво е направено в тази насока и какво да очакваме – вижте в интервюто с гл.инспектор Васил Попов.

Г-н Попов, какво сочи статистиката на РУ-Самоков относно престъпността за изминалите девет месеца от годината? Кои по-знакови деяния успяха да разкрият вашите служители и кои остават „висящи“?

Статистически погледното деветмесечният период на 2017 година бележи известен спад на престъпността. Това от своя страна не бива да ни успокоява, а е необходимо и за в бъдеще да продължи активната работа от състава на РУ-Самоков. Като цяло в статистическите данни за административно-наказателната дейност, полицейското разследване и дейността по безопасността на движение бележат в пъти увеличение на данните. Процентно изразената разкриваемост от служителите на РУ-Самоков на регистрираните престъпления за деветмесечният период на 2017 година възлиза на 45,45% (при 32,41 % за 2016).

За съжаление тревожна е статистиката по отношение на наркотичните вещества. Все по-честа се забелязва тенденцията в употребата на алкохол над 1.2 на хиляда от водачите на превозни средства, както и след употреба на наркотични вещества и техни аналози. Доволен съм и не мога да не отбележа, че от началото на 2017 година служителите на РУ-Самоков активно работят по разкриването на всички регистрирани престъпления и съществува добра екипност сред състава. Усилията са насочени към разкриване на извършителите на тези прояви и доказване на тяхната съпричастност.

Важно е да бъде отчетено, че и през 2017 година продължават да се регистрират в РУ-Самоков случаи на опити за въвеждане в заблуждение и измама на хора, предимно пенсионери, чрез телефонни обаждания с предложения за печалба, възникнали пътни инциденти и други подобни. И в тази връзка следва да бъде отчетено, че имаме и  осуетени подобни опити за такъв вид измами спрямо гражданите благодарение на своевременно уведомяване на полицията и предприети незабавни действия от страна на служителите на управлението.

Продължава работата по разкриване на посегателства над банкомати, монтирани в града. Както Ви е известно последния подобен случай е от територията на РУ-Дупница, и в който случай по издирване и залавяне на извършителите е включен и наш служител със следово куче.

Шумът от сватбите в 7 квартал проворика вълна от обществено недоволство през лятото. Какви мерки ще предприемете в бъдеще?

Действително се касае за една традиция, която предизвиква обществено недоволство сред част от населението на град Самоков. В решаването на този местен проблем е предприета дейност от страна на РУ-Самоков и общинското ръководство и е изменена общинска наредба за опазване на обществения ред. Предстои доста работа в тази насока, но считам, че с общите усилия на всички заинтересовани ще бъде удовлетворено общественото недоволство.

Самоков може да се похвали с доста добра система за видеонаблюдение. Помага ли ви това в работата и по какъв начин?

Напълно съм съгласен с Вас, че нашата Община претежава доста добра система за видеонаблюдение. В момента се прави модернизация и разширяване на техническото осигуряване. Предприета е дейност по изграждане на нови зони в град Самоков и в определените села през тази календарна година.

Към момента видеонаблюдението на територията, облужвана от РУ-Самоков, включва наблюдение по основните входно-изходни пътни артерии и на уязвими места и кръстовища на територията на град Самоков, както включване чрез отдалечен достъп и на някои от селата, а именно: Злокучане, Драгушиново, Радуил, Поповяне и село Бели Искър. Отчетеният положителен ефект от работата със системата за видеонаблюдение, както и натрупания почти десетгодишен опит от въвеждане на първата система за наблюдение допринесе Общински съвет-Самоков да обсъди възможностите и да приеме и бюджет с акцент разширяване и модернизиране на видеонаблюдение, която тенденция се надявам да продължи и занапред и по този начин да се гарантира сигурността и безопасността на територията на цялата Община.

Безспорно работата със системата за видеонаблюдение подпомага нашата дейност и в почти всички случаи предоставя важни данни във връзка с работата по престъпления, нарушения на реда, както и за възникнали пътни инциденти. Предоставяни са заснети кадри от системата за видеонаблюдение и на други управления на МВР във връзка с работа по извършени престъпления на обслужваните от тях територии.

В навечерието на новия активен туристически сезон сме. Ще бъде ли подсигурено достатъчно полицейско присъствие в Боровец?

Смея да заявя, че активният туристически сезон ще протече с доста добре осигурено полицейско присъствие. Предприети са необходимите предварителни мероприятия по запознаването с изискванията на туристическите оператори, хотелиери, общинска администрация и държавни органи във връзка със зимния сезон в Общината, както и набелязване на съвместни действия за осигуряване на сигурността и безопасността на посещаващите зимните курорти.

Някои от проблемите в системата изкараха колегите ви на протест. Ще намерят ли те разрешение?

Както знаете този въпрос е доста мащабен и смятам, че ръководството на МВР е предприело необходимите мерки за неговото разрешаване. Определено са планирани и проведени действия за активното удовлетворяване на отправените искания от синдикатите. Запознати сте, че се осъществява диалог и се търсят варианти не само към увеличаване на възнагражденията на полицейските служители, но и в подобряване условията им на труд. Не мисля, че сред служителите на РУ-Самоков съществува напрежение в тази насока.

Изпитвате ли затруднения в кадрово отношение и такива, свързани с материалната база? Наложителен ли беше ремонтът на сградата, който се подготвя?

Бих искал да изразя своето задоволство, че към настоящия момент в РУ-Самоков кадровото обезпечаване е в доста добро състояние. Похвално е, че всички овакантени бройки за патрулни полицаи са заети. Има налични бройки за полицейски и младши полицейски инспектори (т.нар. „квартални полицаи“), но се надявам до няколко месеца и тези бройки да бъдат окомплектовани. Съществуват известни затруднения в техническото и материалното обезпечаване, но като цяло смея да твърдя, че по никакъв начин това не би попречило за добрата работа на служителите и се влага желание и усърдие в ежедневната им дейност.

Категорично смея да заявя, че сградата на РУ-Самоков е необходимо да бъде ремонтирана. Необходимо е да бъдат създадени по-добри условия за работата на служителите, както и да се подобрят условията, при които предлаганата от нас услуга ще удовлетворява обществеността.

Кои към днешната дата са приоритетните цели и задачи, които си поставяте?

На първо място желанието ми е Община Самоков да бъде едно сигурно място за живеене. Точно това изискаване се явява основният приоритет пред мен, и за което ще се стараем със служителите от РУ-Самоков да постигнем. Естествено това от своя страна налага повишаване на резултатността от целия състав на управлението ни. Основен приоритет си остава противодействието на битовата престъпност и в тази насока се планират и провеждат специализирани операции през по-голямата част от денонощието и пресичане на всякакъв вид престъпления и нарушения на реда. Задачите, които предстоят са предимно насочени към намаляването на престъпността, повишаване разкриваемостта на извършените престъпления и ограничаване пътния травматизъм, присъствие в малките и отдалечени населени места, както и осигуряване сигурността и безопасността в курортите ни през предстоящия активен зимен туристически сезон.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close