ОбществоРегионални

Глоби от 1500 до 6 000 лева за палежи на сухи треви

Самоков 365

Заповед за недопускане и успешно погасяване на пожари през пролетно-летния сезон издаде кметът Владимир Георгиев. Тя е във връзка с писмо от РИОСВ, в което се посочва, че освен опасността от пожари, паленето на растителни отпадъци унищожава микро и макроорганизмите, които подпомагат образуването на почвения слой, засягат се гнезда на птици и не на последно място води до загуби на атмосферен кислород. Съгласно заповедта, кметовете на населени места трябва да създадат организация за недопускане, както и гасене на възникнали пожари и запалвания на територията на населеното място и територията на поземления и горския фон, да бъдат организирани доброволчески групи, които да бъдат ангажирани за гасене на пожари. В заповедта се казва, че Общинското лесничейство, горското стопанство и дирекция Национален парк „Рила” трябва да създадат необходимата организация – планове, схеми за повикване, дежурства, осигурен транспорт, противопожарни уреди и др. На управителите на фирми е възложено да извършат необходимата превантивна дейност по почистване, изораване и ограждане на прилежащите им територии, за недопускане и ограничаване на разпространението на пожари. Експлоатационните дружества Енерго, ВиК и газоснабдяване да набележат мероприятия по почистване на обектите, трасетата и районите около съоръженията си. Фирмите, определени за поддържане на пътната инфраструктура се задължава да изпълнят мероприятия по обезопасяване на крайпътните ивици и почистване на растителността. Абсолютно се забранява паленето на стърнища, сухи треви и растителност, отпадъци и слогове. Контрол по изпълнението на заповедта се възлага на районната служба за пожарна безопасност. В изпълнение на заповедта ще бъде осъществяван стриктен контрол, а нарушителите ще бъдат глобявани по Закона за опазване на земеделските земи със сумите от 1 500 до 6000,  при повторно нарушение – в двоен размер. Глобите по Закона за опазване на околната среда са от 200 до 20 хил. лв, или имуществена санкция от 5000 до 50 хил. лв. Административно-наказателните мерки ще бъдат предприети от кмета на общината.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close