Политика

Гиргина Рангочева: „Трябва активност и от страна на гражданското общество”

 

Girgina1JPG (1)

Анелия Балабанова

Жените имат своето заслужено място в политиката и управлението. Това твърдение намира всекидневно потвърждение в глобализиращия се свят на технологии, икономически интереси и динамика. Често представителите на нежния пол са гръбнакът и на тях се крепят някои от важните управленски решения. Примери много. На местно ниво „армията” на жените в политиката има проекция и свои верни привърженици в редиците на „Жени ГЕРБ”. Част от тях са общински съветници, доказани професионалисти и двигатели на редица обществени инициативи. Гиргина Рангочева е една от тях. С нея си говорим за равносметката за изминалите четири години от призмата на позицията, която заемаше в ОбС – председател на ПК по образование, култура, спорт и младежки дейности,  за постиженията и пропуснатите възможности  – отговор от първо лице.     

Г-жо Рангочева, какво свършихте като съветници през изтичащия вече мандат и за какво не остана време?

Оказа се, че четири години са малко време. Особено, когато проблемите са се натрупали в годините, когато са значими за много хора, пък и тези, които касаят отделни личности също не бива да се пренебрегват… Човек винаги може да направи още и не бива да хиперболизира вече направеното, за да не „приспива“ остротата на своите сетива и обществена отговорност. Немалко е свършеното, но и още много предстои. В областите, ресор на Постоянната комисия по образование, култура, спорт и младежки дейности, задължително трябва да се направят някои съществени промени – основно преработване на Наредбата за общинско финансиране на спортната дейност и за провежданите състезания под егидата на Общината, за да се неутрализира напрежението и усещането за несправедливост, да се приведе наредбата в съответствие със Стратегията на спорта, като се подкрепят и масовият, и ученическият спорт. Необходими са ефективно управление и модернизиране на наличната спортна база и изграждане на нови спортни обекти и съоръжения с цел осигуряване на условия за спорт за всички. Задържане и привличане на младите хора в Самоков, чрез действителното им включване в управлението на Общината и създаване на условия за това, както и условия за работа. Осигуряване достъп до разнообразни извънкласни дейности, като се търси възможност за възстановяване на детските и ученически центрове по интереси. Привеждане на учебната и спортната база в съответствие с потребностите на подрастващите. Интегриране на културната политика с политиките в туризма, образованието и науката. Извеждане развитието на туризма в различните му форми в общински приоритет. Задържане и привличане на медицински специалисти в МБАЛ – Самоков, чрез нова политика в заплащането на труда им. Стимулиране на частната инициатива и облекчаване на малкия и среден бизнес… и още много други, които ще намерите в предизборната програма на ПП ГЕРБ.

Имахте ли отправени питания към кмета и общинска администрация и по каква тема?

Нашата работа не е само в часовете на заседание на ОбС, както някои хора си мислят. Зададох неофициални и официални въпроси и питания, касаещи областите, предмет на нашата Постоянна комисия по култура, образование, спорт и младежки дейности, и не само. Например, относно възраждане празниците на културата, срещи на самоковската общественост с киното, провеждането на фестивали на различни изкуства, учредяването на приз „Млад художник”.

Внесох множество конкретни предложения за промени в Стратегията на спорта: създаване на Музей на спорта, изграждане паметник на Петър Попангелов и на улица, която да носи неговото име, на витрина на олимпийската слава, поставяне на билбордове и транспаранти на изявените ни спортисти на входовете и изходите на Самоков или други възлови места, за включване в програмите на ММС – „Научи се да караш ски“ и „Никога не е късно за ново начало”, за възстановяване дейността на Зимен стадион „Боричо”, за провеждане на ски състезания от висок ранг в Боровец, учредяване на приз „Треньор на годината”, създаване на протокол по изпращане и посрещане на самоковски спортисти на значими състезания. Предложих да бъде инициирано връчване на плакети на община Самоков на спортисти и треньори, участващи в значими международни състезания, независимо от класиранията /първото беше за участниците в първата Зимна младежка олимпиада: Денис Шехтанов – биатлон, Камелия Илиева – ски бягане, Деян Фунтаров – ски скок и треньора по ски скок Методи Савчов/. За политика на поддържане и обновяване на откритите спортни и детски площадки на територията на цялата община, изграждане и стопанисване на велоалеи на територията на цялата община, не само в града …

Имах питане за състоянието на паметниците на културата, за неугледния и рушащ се Младежки дом…

Внесох предложения за удостояване с призовете на Самоков „златен“ и „сребърен знак“ и „почетен гражданин“ на достойни жители на общината – Любомир Малинов, Даниела Георгиева, Иван Ненов, Иван Янков, както и на институции като Общинската библиотека и училища, за сериозния им принос в живота на Самоков… Не приех упреците, че правя опит „да ги раздавам на кило“, защото има много хора, със заслуги и принос в областите, в които работят и творят и заслужават това морално признание.

Предложих изработване на документален очерк за Христофор Пейчев по повод 80 г. му юбилей…

Повдигнах въпроси за състоянието на гробищния парк при стадион „Искър“ и допускането на неуважителни към паметта на мъртвите и страданието на близките им нахлувания по време на Задушница, за канализационната мрежа в Боровец… Вероятно има и други.

Промени ли се градът и как бихте определили личния си принос?

Нито една промяна, изискваща средства не може да се случи в общината без решение на ОбС. В този смисъл нямам личен принос, защото приносът е колективен, на всички общински съветници и на последващите действия на изпълнителната власт – общинска администрация. Важно е да припомня, че в повечето случаи, по значимите за Самоков решения, местните депутати се обединявахме, независимо от партийната си принадлежност и пристрастия. Доволна съм, че много хора, не само наши симпатизанти, търсеха помощта и подкрепата ми. Вероятно вдъхвам доверие. Понякога малките на пръв поглед неща се оказват важни. Успях да направя именно такива „малки добрини“ – като съвети, консултации, насоки, помощ лично от мен или от групата съветници на ПП ГЕРБ ….

Кои от взетите решения оценявате като най-важни и съществени? Защо?

Не ми се иска да деля решенията на важни и маловажни. Дори когато касаят само един човек, те са значими. Много решения бяха взети и те могат да се видят на интернет страницата на Общински съвет. Вероятно до нас не са достигнали предложения за решения, които биха променили нечия съдба или тази на голям кръг от хора и това е единствената причина за липса на подкрепа. Трябва активност и от страна на гражданското общество.

Каква кампания очаквате и ще се появят ли нови играчи на политическия хоризонт?

Както винаги ПП ГЕРБ ще проведе отговорна, интелигентна и толерантна, спрямо своите опоненти кампания. Кампания, която цели да представи предизборната ни идеи и програма, лицата, които ще се заемат с нейната реализация, взаимодействието им с други институции и организации и най-вече с жителите на общината, защото всички усилия ще бъдат насочени именно към тях и подобряване условията на живот. Както обикновено, няма да влизаме в обяснителен режим след манипулациите, окалящи нас и нашата политика, няма да реагираме на слухове, доноси и интриги. Не очаквайте опровержения, обяснения, че „нямаме сестри“ /след като наистина нямаме/, че това са злонамерени инсинуации. Достатъчно е хората да слушат нашите послания, да виждат истинските ни действия, да ни повярват, но и да знаят, че който си служи с такъв вид предизборни „инструменти“, той го прави от безсилие и когато няма идеи, цели и политики, които да предложи – прибягва до омаскаряване. Не всички са маскари! А в ГЕРБ има достойни хора, доказани професионалисти, отговорни личности с чисто минало и настояще, обществено ангажирани, на които можете да се доверите, на които можете да разчитате.

Нови „играчи“?!? – възможно е. Демокрацията го позволява. Ще видим след регистрацията на участниците в местните избори.

Ще бъдете ли отново част от листата?

Както вече е известно, на Общото събрание на ПП ГЕРБ бяха гласувани номинациите за кмет на община Самоков, кметове на кметства и листа. Аз съм сред предложенията за общински съветници. Вероятно съпартийците ми оценяват направеното от мен и биха искали да продължа да работя в полза и услуга на жителите на Самоков. А дали това ще стане – ще решат избирателите. Но и извън ОбС аз пак ще бъда себе си – отворена към проблемите, обществено ангажирана, каквато винаги съм била и ще продължа да бъда. Мога и ще го правя, и само като редови член на ПП ГЕРБ, и като председател на женската структура в Самоков, и като човек.

Каква е визията Ви за бъдещето на Самоков? В каква посока трябва да насочи усилията си следващото общинско ръководство?

Както и преди, така и сега, най-важният проблем в общината е високият ръст на безработица. Усилията трябва да бъдат съсредоточени най-вече в тази посока – инвестиции и разкриване на нови работни места, както за добри специалисти, така и за хора без квалификация или ниска такава. Добрите инициативи по промяна облика на Самоков трябва да продължат, да се упражнява контрол и да се стопанисват новите обекти, но и да се разширят към селата. Средствата да се осигуряват приоритетно по европейските програми, възстановени след връщането на ПП ГЕРБ начело на управлението на България. Най-добре е да не продължавам да говоря за посоките и усилията на следващото общинско ръководство, а заинтересованите от тях да прочетат предизборната ни програма, която превръщайки в програма на управление след спечелване на изборите, ще дообогатим с предложенията и идеите на нашите активни съграждани.

Какви са финансовите измерения на положения труд от страна на общинските съветници?

Преди време жителите на общината получиха брошурки „Как инвестирахме Вашите данъци през 2014“ – отчет за работата на кмета и неговия екип. Те съдържат в голяма част „финансовите измерения на положения труд от страна на общинските съветници “ през 2014 г. Само че бе пропуснато да се акцентира на тази тяхна важна роля. Всичко посочено е изпълнено от общинска администрация, след взети от ОбС – Самоков решения.

Подробен отговор на въпроса Ви се съдържа в ежегодните отчети за изпълнение на бюджета. Важно е да допълня и решението за дарение от 2 милиона евро за община Самоков – компенсация за нереализирания проект „Супер Боровец“, предложено и гласувано от общинските съветници.

 

 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close