ЗлободневноРегионалниСамоков

В ход е кампания за предотвратяване на горските пожари

„Самоков 365”

В ход е кампания на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР, свързана с опазването на горите от пожари. Ежегодно, с предложение на директора на РДГ, областният управител определя със заповед пожароопасния сезон в горските територии от областта.

Забранено е паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии. Органите по пожарна безопасност и защита на населението, Изпълнителната агенция по горите и регионалните дирекции по горите съвместно осъществяват контрола по изпълнението на предвидените противопожарни мерки и мероприятия в горските територии. Лице, забелязало пожар е длъжно незабавно да предприеме действия за уведомяване на центровете за спешни повиквания към единния европейски номер 112.

По разпореждане на директора Малинов, служителите на Общинско лесничейство ще следят за спазването на законовите норми и забрани през пожароопасния сезон. На нарушителите ще се съставят актове за установяване на административни нарушения. Последствията от горските пожари са многостранни – екологични, икономически и социални. Първите касаят обезлесяването и ерозията на почвите, вторите похабяването на горските ресурси след дългогодишно инвестиране, а третите са свързани с влошаването на микроклимата и условията за стопанска дейност. Обща отговорност е предотвратяването им.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close