Самоков

В Самоков стартира новият информационен тур на ОИЦ-София

С информационна среща в Самоков беше поставено началото на новата информационна кампания на ОИЦ-София, насочена към разясняване на условията за кандидатстване на отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Участие в срещата взеха земеделски производители, представители на културни и образователни институции, медии, граждани.

Управителят на ОИЦ-София Анна  Генчева представи кратка отворената в момента процедура „Открий ме“, която се реализира по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и е в размер на 4 милиона лева. Целта ѝ е да допринесе за превенция на институционализирането и за насърчаване на социалното включване на деца и младежи в неравностойно положение, настанени в резидентни услуги, чрез реализиране на мерки за формиране на умения за самостоятелност, учене и работа и подкрепа на личностното развитие. Допустими кандидати са неправителствени организации и доставчици на социални услуги, а партньори – общини, райони на общини, обучителни и образователни организации. Минималната стойност на проект трябва да е 50 000, а максималната – 150 000 лева. Размерът на безвъзмездна финансова помощ (БФП) е 100%. Срокът за кандидатстване по „Открий ме“ е 30-и ноември.

Най-голям беше интересът към предстоящата да се отвори за кандидатстване подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от Програма за развитие на селските райони. Мадлен Георгиева, експерт „Информационно обслужване и услуги“, представи какви дейности ще се финансират по нея, как става изчисляването на стандартния производствен обем на стопанството и как се доказва той, кои са допустимите кандидати по мярката и пр. Тя отговори на различни въпроси, отнасящи се до това какво влиза при изчисляване на икономическия размер на стопанството и смятат ли се например сгради, използвани за производствени дейности, могат ли да се финансират обекти извън планински район, може ли да се кандидатства със земя под аренда.

В края на срещата беше представено какво друго ще се отвори за кандидатстване до края на 2017 г. по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Посетителите бяха насърчени да следят поканите за кандидатстване, които ще се отворят в рамките на стратегията на местната инициативна група, която е многофондова и ще предостави широки възможности за финансиране, съобразени с местните нужди.

В периода 26 октомври-17 ноември екипът на ОИЦ-София ще проведе подобни информационни срещи във всички 22 общини от Софийска област.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close