ОбществоРегионални

В отговор на публикацията на Георги Хаджийски, кмет на с. Драгушиново: „За местните данъци и такси и гражданите на община Самоков”

 

Във връзка с повдигнатите в публикацията въпроси и съждения относно размера на местни данъци и такси, държа да отбележа, че отговарям на всички граждани, които си задават подобни въпроси. Конкретно на г-н Хаджийски, кмет на село Драгушиново, мога да кажа, че отговор на всички въпроси, които са поставени в публикацията бяха дадени на проведените множество публични обсъждания на размера на данъците, на проекта на бюджет 2017, на среща на ръководството с кметовете на населени места, ако щете и на самата сесия през декември, когато също се дискутира темата и бе взето, цитираното от г-н Хаджийски решение за определяне размера на местните данъци и такси за 2017. Ако присъствахте на поне едно от посочените мероприятия, щяхте да получите отговори на въпросите си, г-н Хаджийски.

Промилът, с който ще се изчислява данъкът за недвижимо имущество бе променен от 1,4 на 2,0 промила, след обсъждане и сравняване на размерa на налога в други общини. Твърденията, че в Банско налогът е 1,4, а в Самоков 2,0 са популистични на фона на факта, че в Банско данъчните оценки са много по-високи и там като размер, налогът е по-висок /независимо от по-ниския промил/. Чрез приходите от данък сгради  общината реализира инвестиционната си програма през годината и ежегодно се отчита пред гражданите си с брошура с цялата информация и нагледен материал, която данъчно задължените лица получават със съобщенията си за размера на местните данъци и такси.

Г-н Хаджийски, компонент „чистота”, не се въвежда с решението, с което се определят местните данъци и такси. Този компонент фигурира при изчисляването на такса смет от много години и се прилага за юридическите лица и то само за тези,  декларирали контейнери. При тях такса смет се формира от годишната такса за един контейнер плюс такса „чистота”, тъй като практиката показва, че фирмите декларират по-малко от необходимият им брой контейнери, което налага почистването около тях. Така е и по-справедливо. От увеличението на този компонент ще бъдат засегнати около 100 юридически лица, които са декларирали контейнери, останалите се облагат, съгласно определения размер на такса битови отпадъци, КОЙТО НЕ СЕ ПРОМЕНЯ за 2017 г. Това, което цитирате  като „компонент” от такса битови отпадъци е част от план-сметката, по която се разпределят приходите от такса битови отпадъци. Тези приходи се разходват само и единствено за дейностите по чистотата. Няма как да се прави „скрито облагане” на собственици на имоти, които не ги ползват, тъй като такива собственици подават декларация за освобождаване от такса смет и те биват освобождавани, ако отговарят на условията. Няма увеличение на таксата, която се заплаща за незастроени и неизползвани имоти през 2017. „Чистотата на територията за обществено ползване” не се събира отделно, а е част от план-сметката за разходи.  По отношение на визираните от Вас жители на ромския квартал, които от една година вече заплащат наем за общински терени, бих искал да подчертая, че с цитираното от Вас решение за определяне на местни данъци и такси за 2017 г. ЗА ПРЪВ ПЪТ ще заплащат такса смет. Това включва и наемателите на общински имоти в VII-ми квартал. Макар че подробна план-сметка за разходването на приходите от такса битови отпадъци бе представена на общественото обсъждане, както и на декемврийското заседание, ще повторя, че всички тези приходи се разходват за дейности по чистотата – сметопочистване, сметоизвозване, снегопочистване, поддържане на депо, почистване на обществени пространства, измиване на улици, ликвидиране на нерегламентирани сметища и др. От 2011 г. МОСВ въведе отчисления за сметка на такса за битови отпадъци, която се заплащат от общините, така че единия км транспортна разлика между старото и новото депо, не оказва сериозно влияние върху съкращаване на разходите. Но благодарение на това, че община Самоков вече разполага с модерно депо, имаме възможността да кандидатстваме за рекултивация на старото депо. От друга страна, затварянето на старото депо, без наличие на ново и модерно депо, щеше да коства сериозни разходи на общината. Освен транспортни разходи за извозването на отпадъците в друга община, община Самоков щеше да заплаща и такса за всеки тон депониран отпадък, което сам можете да пресметнете колко щеше да завиши такса смет, за да може да се покрият предвидените дейности по чистотата.

Популистко е да се твърди, че данък сгради е драстично увеличен. Реално завишението на данъка за най-популярното жилище в гр. Самоков – двустаен апартамент е с около 6 лв., което е 0,50 лв. на месец. За селата сумата е още по-ниска, средно с около 2 лв. Данъкът на недвижимо имущество в община Самоков не е променян от 2009 г. Размерът на приходите от населените места в общината варира от 500 лв. до 10 хил. лв. на година. Вие, като кмет на село Драгушиново, сам можете да потвърдите колко повече са инвестициите на година в едно населено място.

Визираният от Вас кредит, с който общината финансира изграждането на енергоефективното осветление в Самоков, Боровец и 24-те населени места, ще се самофинансира от реализираните икономии.

И накрая, г-н Хаджийски, моля не бъркайте ДОД и ДОО/които постъпват в държавния бюджет/ с МДТ, защото ако първите два са именно солидарност за осигуряване на функционираща социална система, то МДТ имат съвсем друго предназначение.

 

Владимир Георгиев

Кмет на община Самоков

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close