ОбществоРегионалниСамоков

В ОбУ „Неофит Рилски“ работят върху равния достъп до училищното образование и риска от отпадане при обучение от разстояние

„Самоков 365“

От 10.06.2021г. в Обединено училище „Неофит Рилски“ стартира обучение по проект BG05M2OP001-5.001-0001 – „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. То е с цел да не се допуска прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Учениците се обучават в групи от по 5 обучаеми. Сформирани са 35 групи за обучение на ученици и 12 групи за обучение на родители. Всички участници получават таблети, предоставени от Министерствово на образованието по време на заниманията. Същите прояват голям интерес и отговорност към заниманията и се справят отлично с поставените задачи от ръководителя на групата.

Темите, по които се обучават по Дейност №2 са: Запознаване с електронната платформа MS TEAMS; регистрация и вход в платформата; Какви часове ще имам?; Влизане в час и предаване на домашна работа. По дейност № 4: Запознаване с платформите на Школо и MS TEAMS. Обучението е насочено към повишаване уменията на учениците да работят и използват обучителни платформи по време на учебния процес.

Програмата ще даде широта на обучаемите да участват качествено в обучение от разстояние. По време на обучението обучаемите – ученици и родители ще имат възможността да се запознаят подробно с функционалностите на платформата. Обучението ще помогне на обучаемите да изгради у тях възможности за практическо приложение на информационните и комуникационни технологии в дейностите по време на образователния процес в електронна среда и ще им помогне да повишат мотивацията си при овладяване на учебното съдържание.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close