ОбществоРегионални

В махалата вече имат „редовен” ток

Анелия Балабанова

Високото напрежение, което с години течеше по кабелите и електропреносната мрежа в 7 квартал значително спадна. Към настоящия момент голяма част от домакинствата, които ползваха незаконно ток вече имат издадени партиди и са редовни абонати на енергодружеството ЧЕЗ. По данни, предоставени от компанията за периода ноември 2018 г. – декември 2018 г., 58% от издадените фактури са платени в срок, 20% са платени със закъснение, а 21% не са платени към момента. Средното потребление за периода е 356 квтч на домакинство. Изводът, който се налага е, че постепенно започват да се създават навици в населението, че услугата, която използват трябва и да се заплаща. Както се казва по-добре късно, отколкото никога. Реално процедурата стартира през 2014 г. като ответна реакция на т.нар. частно енерго. Още следващата година вече се работеше активно по присъединяването на новите абонати.

Към настоящия момент голяма част от семействата в махалата са такива, а разликата преди и сега е видима, коментират специалистите от ЧЕЗ. Ето и още малко предоставени от тях данни. Преди да започне инициативата на социализация на населението в квартала в гр.Самоков (получаване на дадена услуга и съответно заплащане за нея), загубата на ел.енергията за една година, обхващаща територията на община Самоков възлизаше на около 32 200 Мвтч. За няколко години този технологичен разход беше намален и в края на 2018 г. е около 20 000 Мвтч. Рядко вече може да видите светещи лампи, които стоят включени по цял ден. В историята остана невиждано достижение на научната техническа мисъл – пружина за легло, която се нагрява и служи за отоплителен уред през зимата. Просто защото „безплатен обяд” няма и всичко консумирано се заплаща. Кошмарен спомен от миналото са и смущенията, породени от голямото натоварване на мрежата. Ето още  ни споделиха експертите на„ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

След доста години проблемът с незаконно присъединените абонати от 7 квартал в Самоков /ромската махала/, ползващи ток е на път да бъде разрешен. Може ли да споделите каква е ситуацията към момента?

Ситуацията към момента в гр.Самоков е нормална и спокойна в сравнение с други райони с концентрирани ромски махали на територията на София област. Ако преди години бе немислимо техници и монтьори да присъстват в квартала без съдействие на полицията, то  в момента всички необходими действия по поддържане и изграждане на нови мрежи се извършват, без да има страх от агресия от населението в квартала.

Бихте ли се върнали във времето назад с това кога всъщност стартира процедурата по узаконяването на партидите и какъв път извървяхте до момента?

Процедурата по узаконяване на партидите започна през 2014 г. До момента е извървян много труден и сложен път по подготовка на задания за проектиране на нови мрежи ниско напрежение и трафопостове, изработване на инвестиционни проекти, издаване на разрешения за строеж в райони, в които има разминаване между приложена улична регулация от реално състояние и реализирането на тези обекти, както и издаването на разрешение на ползване на инвестиционните обекти.

Чия беше инициативата и каква е ролята на Общината и РУ-Самоков в случая?

Инициативата за узаконяване на партиди и за откриване на нови партиди бе на електроразпределителното дружество-„ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Община Самоков откликна на нашето желание да се справим със ситуацията и, след многобройни срещи с местната власт, бе създадена стройна организация за решаване на проблема. Общината пое ангажимент да бъдат издадени договори за наем на имотите с постройките в квартал 7, а съответно ЧЕЗ Разпределение България – да сключи договори за присъединяване и  да изгради мрежа ниско напрежение и трафопостове, след постъпване на такива заявление от страна бъдещите клиенти на Дружеството.

От 2014 г. до момента са реализирани над 1500 бр. договори за присъединяване и изградени нови  мрежа ниско напрежение и трафопостове с разрешения за строеж на стойност над 1.4 млн. лева.

Преди да стане това хората, живеещи в близост до махалата имаха непрекъснати оплаквания от лошото качество на тока заради голямото натоварване на мрежата. Има ли го сега този проблем?

Преди да започне инициативата  от страна на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД  за решаване проблема в квартал 7 в гр. Самоков  имаше оплаквания от коректните клиенти за лошо качество на подаването напрежение. След реализирането на изброените по горе инициативи качеството на електрозахранването е многократно подобрено и сигналите са изключения.

Плащат ли си вече редовно присъединените абонати консумираната енергия и на каква стойност възлиза тя /ориентировъчно/?

За периода ноември 2018 г. – декември 2018 г. 58% от издадените фактури са платени в срок, 20% са платени със закъснение, а 21% не са платени към момента. Средното потребление за периода е 356 квтч на домакинство. Започват да се създават навици в населението, че услугата, която използват трябва и да се заплаща.

Каква е разликата в сравнение с предишни години?

Ако сравним 2015 г., когато вече започна да се работи активно по проблемите в квартал 7 (изградена мрежа НН с разрешение за строеж от ТП Разсадника) и 2018 г. когато вече са приключени в голям обем почти всички предвидени реконструкции – технологичните разходи по мрежата са намалени с над 10%, като тези числа се отнасят за цялата община Самоков, а не само в квартала, населен с предимно ромско население.

Какви загуби понасяше енергодружеството преди да бъде предприета процедурата и реално кой ги покрива? Има ли такива към настоящия момент?

Преди да започне инициативата на социализация на населението в квартала в гр.Самоков (получаване на дадена услуга и съответно заплащане за нея), загубата на ел.енергията за една година на територията на община Самоков възлизаше на около 32 200 Мвтч. За няколко години този технологичен разход бе намален и в края на 2018 г. е около 20 000 Мвтч.

Кражбите на електроенергия се заплащат от енергоразпределителното дружество „ЧЕЗ Разпределение България“ АД , а не от клиентите, каквито митове битуват. Кражбите на ток и на съоръжения финансово се покриват от електроразпределителните дружества, които заплащат преминалата през балансовите електромери електроенергия и възстановяват щетите по съоръженията, които стопанисват. Но незаконните присъединявания нарушават също целостта на съоръженията, което предизвиква аварии по съоръжения за хиляди и милиони левове, които водят до допълнителни финансови загуби за дружеството.

ЧЕЗ Разпределение България, като лицензиран оператор на електроразпределителната мрежа, спазва стриктно законодателството на Република България и това се следи ежедневно от институциите, които го контрилират – КЕВР, МЕ и др.

Пружини от легла се нагряваха от незаконно консумирания ток и се ползваха като отоплителни уреди през зимата. Натъквате ли се на подобни парадокси днес?

Вече такива „иновации“ в електротехниката са мит.

Какво включват планираните през годината инвестиционни намерения за района?

През 2019 г. на територията на град Самоков ще стартира реализацията на мащабна програма за въвеждане в експлоатация на дистанционно обслужвани електромери.

Автоматизираната система ще позволява дистанционно отчитане на изразходваната електроенергия, ще следи натоварването на мрежата и нивото на подаваното напрежение, честотата и продължителността на прекъсванията и други параметри. Това ще доведе до възможности за повишаване на качеството и надеждността на електрозахранването на клиентите и процеса на обслужването им, което пряко ще повлияе и на клиентската удовлетвореност.

По предварителна оценка тази инвестиция ще е в размер на 1.7 млн.лв.

Има ли сходни проблеми като този с т.нар. частно енерго в Самоков и в други населени места от областта?

Подобни проблеми, както в квартал 7 на гр.Самоков, има и в други насели места, където има компактни ромски общности,  обособени като гета. На много места успяхме да канализираме безотговорното потребление на ел.енергия като в с.Поповяне, с.Ковачевци, гр.Ихтиман, с.Костенец, с.Лесново и др. Навсякъде подходът е различен в зависимост от спецификата на изградената електроразпределителна мрежа и заинтересоваността на съответната общинска администрация и районно поделение на полицията за решаване на проблемите с нерегламентираното използване на ел.енергия.

Какъв е пътят за излизането от подобна ситуация?

Пътят за излизане от тези ситуации е само един – тясно сътрудничество между местната власт, правораздавателните органи и комуналните дружества за решаване на натрупаните с десетилетия проблеми. Трябва да има стриктни правила и санкции, кото да имат възпиращ ефект и да ограничават кражбите на електроенергия. В момента са толерирани недобросъвестните ползватели на електроенерегия, за сметка на коректните потребители. Необходимо е да има обществена нетърпимост, ускорени процедури, ефективни и по-тежки санкции срещу извършителите. В Чехия, например, периодът за дотаксуване е 24 месеца, а в Германия – 6 месеца назад, докато в България е едва 3 месеца. При кражба или посегателство над съоръжение в Чехия санкцията основно е 2 години затвор, като наказанието може да достигне 12 години, когато вредата е значителна. Редно е да се защитят интересите и на коректните български граждани.

 

 

 

 

 

Related Articles

One Comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close