Слайд категория

БКС отново ще отговаря за боклука и снега

bksОфициално беше подписан договорът за изпълнител на обществената поръчка с обект „Сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване”.

Кметът Владимир Георгиев и изпълнителният директор на „Бекастрой“ АД Цветанка Пашова положиха церемониално подписите си под договора за поръчка, съответно като възложител и изпълнител. Кметът Георгиев изрази надежда, че дейностите по чистотата в община Самоков, както и по снегопочистване ще се изпълняват с високо качество.

Важността на този договор е голяма, тъй като засяга пряко всички граждани, както и визията на града и населените места. С едно по-отговорно отношение в тази сфера не само от страна на институцииите, но и от страна на гражданите ще постигнем една по-добра визия на града, курортите и селата. Ангажиментите, които се поемат с договора обхващат много сфери, свързани с чистотата. Сключеният договор ще бъде за срок от 5 години, на стойност, съобразно одобрената оферта от процедурата. Фирмата ще се ангажира с извършване на дейности по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, зимно поддържане на общинската пътна мрежа, което включва вътрешноградската, в курорта Боровец, улиците по селата и четвъртокласната пътна мрежа. В ангажиментите на фирмата ще влиза и поддържане и стопанисване на депото за твърди битови отпадъци в месността Катранджия. Обществената поръчка предвижда и ликвидиране на нерегламентирани локални сметища. Ликвидацията ще се извършва по заявка на възложителя.

Останалите ангажименти ще бъдат изпълнявали съгласно предложенията на фирмите, залегнали в офертите по поръчката.

Цветанка Пашова пое ангажимента да работят качествено и отговорно по отношение на заложените в договора дейности и постигнатите резултати сами да говорят за добро сътрудничество между възложител и изпълнител и добре свършена работа. Тя помоли и лично отношение от страна на гражданите, да опазват обществените площи и да съдействат за опазване на чистотата в града.

Обществената поръчка стартира на 2 януари. Комисия с председател инж. Евелина Перфанова проведе процедурата. Премина се пред една дълга сага от обжалвания на решението на комисията и това бе причината да се забави сключването на договора, но в крайна сметка инстанциите се произнесоха, че решението на комисията е законосъобразно и поръчката е проведена съобразно нормативните изисквания.

Договорът се подписва в началото на кампанията за пролетно почистване на общината, която стартира на 25 март и ще приключи с Националната кампания „Да изчистим България за един ден“, която тази година е на 26 април.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close