ОбществоРегионални

Безработицата в Самоков през 2018 – най-ниска от 10 години

Анелия Балабанова

2018 година е с най-ниската безработица от 10 години насам. Това отчитат данните на ДБТ-Самоков за изминалите 12 месеца. Регистрираните хора, търсещи работа в края на периода /месец декември/ са 1213 или 7.8%. За сравнение през 2010 година те са 3051 или 19.6%. Като положителна тенденция Венета Галева – началник на ДБТ-Самоков посочва и спада на регистрираните трайно безработни лица с престои повече от една година на трудовия пазар. 40.1% са те в началото на годината и 16.9 % в края. Благоприятен извод, който може да се направи от изминалите месеци е и намалението на регистрираните безработни младежи. То е свързано основно с работата на специалистите, ангажирани с устройването на тези целеви групи и реализацията им на трудовия пазар. Погледнато в по-общ план, 1767 човека са започнали работа – 1564 са на първичен пазар, 75 по различните програми за заетост и 14 по мерки.

Показателна е и средната продължителност на регистрацията за едно лице, която е 6 месеца. От общия брой обхванати лица /1564/, 614 са трайно безработните и 320 младежите. „Силно се надявам, че тази тенденция ще се запази и през 2019 г.” – коментира Венета Галева. Тя не пропусна да спомене, че пикът на безработицата в Самоков е през месеците март, април и май, които тепърва предстоят.  В обобщение може да каже, че средномесечният брой безработни за областта за 2018 г. е 1886 души, което е намалено близо с 3.3% спрямо същия период на миналата година /2474 души/. Това е явен признак за активизиране дейността на трудовите посредници и резултат от  увеличения на пазарен дял на ДБТ-Самоков. Като цяло пазарът на труда в област София през изтеклата 2018 г. се характеризира със значителни различия в равнището на безработица на общините, като в Община Самоков е 7.8%, а в община Долна баня – 17.8%. И във двете общини равнището на безработицата е над средното за страната за наблюдавания период. Любопитен факт е, че над 120 човека от Украйна са с регистрационен режим за работа и са заети основно в туристическия бранш на територията на Самоков и Боровец.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close