ОбществоРегионални

Безработицата в Самоков отбелязва рекордно ниски стойности през 2019 г.

Самоков 365

По-високо с около 3% остава нивото на безработица в Самоков в сравнение с това в страната, което е 5.8%.  1170 човека или 7.5% са хората, търсещи работа като пред последните 12 месеца  броят им е намалял с 0.3% спрямо 2018 г. Така безработицата в края на годината отчита едно от най-ниските си нива, откакто се води такава официална статистика за Община Самоков, което е радващо. Тази положителна тенденция продължава повече от 10 години, а благоприятните фактори са броя заети на първичен пазар, обявените свободни работни места и близостта до София.

Очаквано най-високите нива се достигат през месеците април и май, когато приключва сезона на Боровец и голяма част от персонала бива освободен. Общо 1372 лица /8.8%/са останали без работа след края му през 2019 г., информира Венета Галева – началник на Дирекция „Бюро по труда” – Самоков. В статистиката преобладават безработните жени. Положителна тенденция в последните три години е намалението на продължително безработните, чиято реализация на трудовия пазар е изключително проблемна. Увеличава се броя на незаетите над 50 години от 29.1% на 31.9%. По отношение на образователните характеристики нараства дела на регистрираните със средно образование и намаляват тези с начално. 17% са лицата с основно образование и 6.5% на тези с висше. Общо със съдействието на Дирекция „Бюро по труда” са започнали работа 1803 човека. 1696 /94%/ са насочените на първичен пазар, гарантиращ една устойчива заетост. 93% са обхванатите по програми.

В действие по оперативните програми през миналата година беше „Родители в заетост”, по която 14 човека са назначени като детегледачи. Тя е отворена и дори в момента желаещите могат да се възползват.  14 лица са започнали работа по програмите за младежка заетост. Интерес продължават да предизвикват и ваучерите като за изминалата 2019 г., 131 лица са включени в 12 обучителни курса. Като цяло се наблюдава съживяване на икономиката, което води до недостиг на работна ръка. В резултат има доста наети чуждестранни лица от страна на местните работодатели. 31 са тези с осигурена едногодишна заетост от Узбекистан и Шри Ланка и 58 лица от Украйна с подсигурени тримесечни договори за работа . Тенденцията е този процес да се задълбочава и в бъдеще бизнесът все по-често да прибягва до подобни прийоми, за да си подсигури работници.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close