ОбществоРегионалниСамоков

Балетната школа в Читалището ще бъде оборудвана по проект

„Самоков 365“

Читалище – паметник „Отец Паисий – 1859“ спечели проект  „Оборудване на балетна школа”  по процедура на Сдружение МИГ – Самоков, финансирана от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Днес кметът Владимир Георгиев, в качеството си на председател на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел МИГ Самоков, заедно с председателя на Читалището Стоян Пашов, подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Общият размер на сумата е 19 050, 88 лв. с ДДС. Предвидено е в репетиционната да бъдат закупени  и монтирани огледала  и  станки, които ще подпомогнат целия творчески процес.  По този начин балетната зала ще подпомогне тренировъчния и подготвителния процес на балетната школа. Освен визуализация на процеса се предвижда да бъде обезпечен и технически. За целта се предвижда да бъде оборудвана залата с мобилна аудио система уредба,  професионална видеокамера  и статив. По този начин технически ще се обезпечи провеждането на репетиции изчистването на хореографските елементи и по-добър подготвителен момент за изчистване на изпълненията на танцьорите.

Със заповед на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”  Васил Грудев е одобрена проведената процедура по подмярка 7.2 на МИГ – Самоков  „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Очакват се оценките от ДФЗ на останалите подадени  проектни предложения. Реализацията на проектите по мярката целят  подобряване на основните услуги за населението и инфраструктурата на територията на МИГ Самоков. Осигуряване на адекватни условия за живот и заетост – изграждане на съпътстваща спортна, социална, културна и техническа инфраструктура.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close